Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 5 λεπτά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΥΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ-ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΑΚΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Τετ, 23/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΥΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ-ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΑΚΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 23/08/2017 13:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 72Ο8ΩΚ1-ΦΛΛ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Τετ, 23/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 23/08/2017 13:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ7ΡΩΚ1-ΥΑΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Α.ΜΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ <<ΚΑΖΑΤΖΙΔΕΙΑ 2017>>

Τετ, 23/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Α.ΜΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ <<ΚΑΖΑΤΖΙΔΕΙΑ 2017>>
Ημ/νια: 23/08/2017 13:53:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΗΝΩΚ1-Λ7Φ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ Κ.Υ.Ε.<<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ''ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ'' & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ>> ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΟΣ ΤΚ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Τετ, 23/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ Κ.Υ.Ε.<<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ''ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ'' & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ>> ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΟΣ ΤΚ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 23/08/2017 13:50:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ1ΚΩΚ1-1ΤΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 22/08/2017 14:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 75ΚΜΩΚ1-ΝΚΨ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε.ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ,ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ)

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε.ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ,ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ)
Ημ/νια: 22/08/2017 14:18:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΗΥΩΚ1-Ω6Τ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε.ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ(ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε.ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ(ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ)
Ημ/νια: 22/08/2017 14:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ4ΥΩΚ1-Σ43

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε.ΜΩΛΟΥ(ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΜΝΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ)

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε.ΜΩΛΟΥ(ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΜΝΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ)
Ημ/νια: 22/08/2017 14:10:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΤ5ΩΚ1-ΣΗΞ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/08/2017 10:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΦΒΩΚ1-40Α

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 22/08/2017 10:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ0ΟΩΚ1-Χ3Τ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τρί, 22/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 22/08/2017 10:14:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ33ΩΚ1-518

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 18/08/2017 14:14:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω494ΩΚ1-82Κ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 18/08/2017 14:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΑΥΩΚ1-99Η

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 18/08/2017 14:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΖΞΩΚ1-ΩΨΡ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 18/08/2017 14:06:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΖΜΩΚ1-Ο44

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 18/08/2017 14:04:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 622ΜΩΚ1-ΞΒΧ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/08/2017 13:57:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63Υ1ΩΚ1-2ΜΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 18/08/2017 13:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΗΛΩΚ1-ΔΟ3

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ
Ημ/νια: 18/08/2017 13:23:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΠ8ΩΚ1-ΩΛΣ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρ, 18/08/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/08/2017 13:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΛ8ΩΚ1-ΜΚ8

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr