Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 30 λεπτά

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 8 ανεμιστήρων οροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 8 ανεμιστήρων οροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς
Ημ/νια: 23/06/2017 13:53:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΤΠΩΚ1-104

Ψήφιση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 23/06/2017 13:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΨΣΩΚ1-3Ν8

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους
Ημ/νια: 23/06/2017 12:42:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΒΤΩΚ1-144

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. Αγίου Κων/νου

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
Ημ/νια: 23/06/2017 12:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΔ5ΩΚ1-ΧΗΥ

Ψήφιση πίστωσης για τόκους υπερημερίας από 31/12/2016 έως 31/3/2017 για μισθώματα του απορριμματοφόρου (ΚΗΗ-2701)

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τόκους υπερημερίας από 31/12/2016 έως 31/3/2017 για μισθώματα του απορριμματοφόρου (ΚΗΗ-2701)
Ημ/νια: 23/06/2017 11:57:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ59ΩΚ1-2ΥΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 23/06/2017 11:14:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΞΓΩΚ1-Κ7Θ

Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ομπρελών παραλιών

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ομπρελών παραλιών
Ημ/νια: 23/06/2017 10:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΦΓΩΚ1-ΛΗΤ

Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ξύλινα καλαθάκια απορριμμάτων

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ξύλινα καλαθάκια απορριμμάτων
Ημ/νια: 23/06/2017 10:17:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 7Ξ9ΑΩΚ1-ΕΙΗ

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Καμένων Βούρλων

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 23/06/2017 09:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61Ε9ΩΚ1-Δ9Θ

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μώλου

Παρ, 23/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μώλου
Ημ/νια: 23/06/2017 08:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΛΙΩΚ1-ΔΝΒ

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
Ημ/νια: 22/06/2017 14:42:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΡΒΩΚ1-ΔΒΣ

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων διμήνου Μαρτίου - Απριλίου

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων διμήνου Μαρτίου - Απριλίου
Ημ/νια: 22/06/2017 14:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΝΔΩΚ1-Μ5Φ

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τη τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ. διμήνου Μαρτίου - Απριλίου

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τη τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ. διμήνου Μαρτίου - Απριλίου
Ημ/νια: 22/06/2017 14:37:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΒΡΩΚ1-ΒΧΨ

Αμοιβή δικηγόρου για διενέργεια έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Μώλου για την υπόθεση της Καραίσκου Γιαννούλας

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή δικηγόρου για διενέργεια έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Μώλου για την υπόθεση της Καραίσκου Γιαννούλας
Ημ/νια: 22/06/2017 14:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΣΥΩΚ1-Ρ4Ω

Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους
Ημ/νια: 22/06/2017 14:30:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο2ΕΩΚ1-Γ67

Ταχυδρομικά Τέλη

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ταχυδρομικά Τέλη
Ημ/νια: 22/06/2017 14:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ5ΑΩΚ1-ΛΔ4

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Καμένων Βούρλων

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 22/06/2017 14:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ40ΩΚ1-ΠΥΡ

Προμήθεια 8 ανεμιστήρων οροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια 8 ανεμιστήρων οροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς
Ημ/νια: 22/06/2017 14:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΘΣΩΚ1-9ΚΜ

Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού ΔΕ Καμένων Βούρλων

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού ΔΕ Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 22/06/2017 14:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΚΝΩΚ1-ΓΩΣ

Προμήθεια ξύλινα καλαθάκια απορριμμάτων

Πέμ, 22/06/2017 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ξύλινα καλαθάκια απορριμμάτων
Ημ/νια: 22/06/2017 14:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΕΩΚ1-2ΣΔ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr